การหาระยะทางระหว่างจุดพิกัด 2 จุด

ตัวอย่างนี้จะแนะนำการหาระยะทางระหว่างพิกัด โดยอาศัย Google Maps API
โดยมีขั้นตอนดังนี้

Step 1: New Project :

Step 2 : Set Activity Name :

Step 3: แก้ไขไฟล์ MainActivity.java

package utehn.example.getdistance;
// import .... กด Shift + Ctrl + O เพื่อ import 
public class MainActivity extends Activity {
	
	double lat_src,lon_src,lat_desc,lon_desc;

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main); 
    
    TextView tv_km =(TextView)findViewById(R.id.textView1);
    TextView tv_src =(TextView)findViewById(R.id.tv_src);
    TextView tv_desc =(TextView)findViewById(R.id.tv_desc);
    
    
    lat_src= 10.154929;
    lon_src= 76.390316;
    
    lat_desc = 10.015861;
    lon_desc= 76.341867;
    
    tv_src.setText(lat_src+" , "+lon_src);
    tv_desc.setText(lat_desc+" , "+lon_desc);
    
    tv_km.setText(getDistance(lat_src, lon_src, lat_desc, lon_desc));    
    
  }
  
  public String getDistance(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2) {
  	String result_in_kms = "";
  	String url = "http://maps.google.com/maps/api/directions/xml?origin=" + lat1 + "," + lon1 + "&destination=" + lat2 + "," + lon2 + "&sensor=false&units=metric";
  	
  	/*    
    Mode ของ google map จะมี 3 mode คือ driving,walking และ bicycling
    	ถ้าเราจะเปลี่ยน mode ก็เพิ่ม &mode=walking ต่อท้าย URL
    */
  	
  	String tag[] = {"text"};
  	HttpResponse response = null;
  	try {
  		HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
  		HttpContext localContext = new BasicHttpContext();
  		HttpPost httpPost = new HttpPost(url);
  		response = httpClient.execute(httpPost, localContext);
  		InputStream is = response.getEntity().getContent();
  		DocumentBuilder builder = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder();
  		Document doc = builder.parse(is);
  		if (doc != null) {
  			NodeList nl;
  			ArrayList args = new ArrayList();
  			for (String s : tag) {
  				nl = doc.getElementsByTagName(s);
  				if (nl.getLength() > 0) {
  					Node node = nl.item(nl.getLength() - 1);
  					args.add(node.getTextContent());
  				} else {
  					args.add(" - ");
  				}
  			}
  			result_in_kms = String.format("%s", args.get(0));
  		}
  	} catch (Exception e) {
  		e.printStackTrace();
  	}
  	return result_in_kms;
  }
  
}

Step 4: แก้ไขไฟล์ activity_main.xml

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" >

  <TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:gravity="center"
    android:text="Large Text"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:gravity="center"
    android:text="ระยะทาง"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView3"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_below="@+id/textView2"
    android:layout_marginTop="28dp"
    android:text="จาก" />

  <TextView
    android:id="@+id/tv_src"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_below="@+id/textView3"
    android:gravity="center"
    android:text="tv_src" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView5"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_below="@+id/tv_src"
    android:text="ถึง" />

  <TextView
    android:id="@+id/tv_desc"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_below="@+id/textView5"
    android:gravity="center"
    android:text="tv_desc" />

</RelativeLayout>

Step 5: แก้ไขไฟล์ AndroidManifest.xml

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="utehn.example.getdistance"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >

  <uses-sdk
    android:minSdkVersion="8"/>
   <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

  <application
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
      android:name=".MainActivity"
      android:label="@string/title_activity_main" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

ดาวน์โหลด : GetDistance.zip

credit : http://androidpallikoodam.wordpress.com/2012/04/23/getting-the-distance-between-locations-using-google-maps-api/

About these ads

4 responses

 1. พี่ค่ะ หนูอยากให้พี่ อธิบายเกี่ยวกับโค้ดนี่ว่ามีการทำงานอย่างไรบ้าง แล้วพี่จะว่าอะไรมั๊ยค่ะ ถ้าหนูจะนำโค้ดของพี่ไปพัฒนาทำโปรเจคต่อ

  1. Copy ได้ครับ ผมไม่หวง ส่วนเรื่องการอธิบาย code ผมขอสงวนสิทธินะครับ

   1. ค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ :D

 2. โปรเจคนี้ลองโหลดไปแล้วลองใช้ดุได้ ปกติ คือว่าผมงง มากเลยครั้ง ผมเลย เอาโค้ดไปลองกับ โปรเจคอื่นมันที่ทำขึ้นเองก็ใช้ไม่ได้อะครับ ลอง สร้างโปรเจคปล่าวมาแล้วก็อบโค็ดไป มัน ไม่ขึ้นคำนวณ km ให้อะครับงง ทั้งที่ โค้ดเหมือนกันแค่ หรือต้องมีโค้ดอันไหนนอกจาก MainActivity.java , activity_main.xml , AndroidManifest.xml รึป่าวครับ ? ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.