รวมบทความ

============= 2014=============
การเปิด Navigator ด้วย Intent (2014-03-22)
ควบคุมระดับเสียงด้วย SeekBar และ ปุ่ม เพิ่ม-ลด เสียง (2014-01-24)

============= 2013=============
การติดตั้ง Mobile Emulater (Ripple Emulator)ให้กับ Google Chrome (2013-10-23)
ทำ EditText ให้มีขอบโค้งมน (2013-09-20)
การพัฒนา Google Map Andriod API V2 ให้รองรับ Android ที่มี Sdk Version ต่ำกว่า 11 (2013-08-24)
jQueryMobile ทำ left slide panel แบบ facebook app (2013-08-11)
ทำ App สองภาษา ง่ายๆ ด้วย Android Studio (2013-07-31)
การติดตั้ง Android บน VirtualBox ไว้ใช้ดีบัก App (2013-07-28)
Jquery Moblie ดึงพิกัด GPS (2013-06-14)
การแสดงเวลาแบบมีตัวเลขวินาทีวิ่งอยู่ตลอดเวลา (2013-06-07)
Press Back button agian to close the app (2013-05-03)
การใช้ WebView แสดง Google Map (2013-03-31)
ทำเฉดสีให้กับ Button เพื่อให้ดูสวยงาม (2013-03-02)
ตัวอย่างการทำ route direction บน android google map v2 (2013-02-26)
ตรวจสอบเกี่ยวกับ memory ของ device (2013-02-25)
ตัวอย่างการทำ shape ให้กับ view (2013-02-10)
Google Maps Android API v2 (ดึงค่าพิกัดของจุดกึ่งกลางบนแผนที่) (2013-01-18)
Google Maps Android API v2 (ใส่ Marker ให้กับแผนที่) (2013-01-17)
Google Maps Android API v2 (สร้างแอพพลิเคชั่น ค้นหาที่อยู่) (2013-01-15)
Google Maps Android API v2 (แสดงข้อมูลการจราจร) (2013-01-15)
Google Maps Android API v2 (รูปแบบการแสดงแผนที่) (2013-01-15)
Google Maps Android API v2 (สร้างโปรเจค HelloMapV2) (2013-01-14)
Google Maps Android API v2 (เตรียมความพร้อม) (2013-01-14)

============= 2012=============
QuickAction PopUp อีก 1 รูปแบบ (2012-12-24)
การใช้ plugin KeyTool ดึงค่า MD5-Fingerprint (2012-12-23)
ตัวอย่างการทำ BarChart (2012-12-10)
ตัวอย่างการใช้งาน TextWatcher (2012-12-09)
การทำ QuickAction PopUp ให้กับ Listview (2012-11-29)
การ import SourceCode เข้า Eclipse (2012-11-26)
SourceCode ตัวอย่างการใช้ andengine library พัฒนาเกมส์ SimplePool (2012-11-22)
Google Maps using Jquery plugin Gmap3:การทำ context menu (2012-11-19)
GridView Wave Animation (2012-11-17)
สร้างปุ่ม Share ให้กับ App (2012-11-11)
ตรวจจับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดจากการสัมผัสหน้าจอโดยใช้ Gesture (2012-11-02)
ตัวอย่างการทำ Transition Animation บน Android App (2012-11-02)
Google Map API: ใส่ StreetView เข้าไปใน InfoWindow (2012-10-27)
การค้นหา item ของ ListView โดยใช้ filter (2012-10-22)
การใช้งาน GridView เบื้องต้น (2012-10-19)
Google Map Api V3 การทำ Route Direction แบบ Animation (2012-10-19)
Google Map API 3 ตัวอย่างการทำ Reverse Geocode หาชื่อสถานที่จากพิกัดตำแหน่ง (2012-10-18)
การทำตัวหนังสือวิ่ง Scroll Text ที่ด้านล่างจอภาพของ Android (2012-10-16)
Layout แบบใช้ ScrollView และ HorizontalScrollView (2012-10-13)
Android แสดงเส้นทางจาก google map driving directions (2012-10-10)
ตัวอย่างการทำ Downloading Progres (2012-10-06)
คำนวณความเร็ว Android (Calculate Speed Of Android Device By GPS) (2012-09-28)
ตัวอย่างการทำ ImagePicker บน Android App (2012-09-27)
เทคนิคการใช้ AlarmManager กับ BroadcastReceiver ในการตั้งเวลาปลุก (2012-09-26)
วิธีการ crop รูปภาพ (2012-09-26)
เล่นเสียง Ringtone หรือเสียงปลุกใน Android (2012-09-25)
การหาระยะทางระหว่างจุดพิกัด 2 จุด (2012-09-23)
Java ออกรายงานด้วย JasperReport แบบมี Progress Dialog (2012-09-15)
ตัวอย่างเกมส์ OX (2012-09-12)
Android MapView Line Overlay วาดเส้นบนแผนที่ (2012-09-09)
Camera Control และ Effect
ส่ง sms ด้วย Android
การแสดง ListView แบบหลาย Column
การแสดง CheckBox บน ListView เบื้องต้น
การพัฒนา Android App เชื่อมต่อกับ Facebook เบื้องต้น
ทำหน้าจอ Android เป็นไฟกระพริบ (Flashing)
การสร้าง Custom View เพื่อแสดง GIF Animation
เล่นวิทยุออนไลน์แบบใช้ Service (Android play online radio)
Icon เอาไว้ใช้ในโปรเจคAndroid กันครับ
การทำ slide menu แบบคล้ายๆกับของ app Facebook
การเช็คว่า android เชื่อมต่อ Internet หรือไม่
การอ่าน QRCode,Barcode โดย Intent ไปที่ ZXing BarcodeScanner
ใช้ Android ถ่ายรูป ดึงค่าพิกัดGPSจากรูปถ่าย แล้ว อัพโหลดขึ้นอินเตอร์เน็ต
โปรแกรม upload image ผ่านมือถือ android
การทำ Pull to Refresh ให้กับ ListView
แจกฟรี SurveyTool 1.0 แถมคู่มือพร้อม SourceCode
แสดง Notify Icon บน Status Bar ด้วย Service
DialogBox แบบมี EditText
การแสดง DialogBox แบบต่างๆบน Android Apps
การทำ splash screen แบบมีเสียง
การเขียน android apps ด้วย phonegap และ JqueryMobile
แปลงข้อมูลพิกัด GPS ใน SQLite เป็นข้อมูล GIS ด้วย QGIS
การแสดง Remote Image ใน ListView
การดึง MySQL มาใส่ใน Listview และ insert ลง SQLite
เขียน Apps กล้องถ่ายรูปอย่างง่าย
MySQL :วิธี update table โดยการ join
ทดลองเขียนแอพ WiFi Scanner
Android Activity LifeCycle
Android Application Anatomy
การใช้งาน Service บน Android เบื้องต้น
ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอ Android แบบ Dashboard
อธิบายการใช้งาน AsyncTask (อีกรอบ) 
รวมบทความชุด Android Map Apps และ GPS
Finding Locations with MySQL – การค้นหา location ด้วย mysql
การสร้างหน้าจอโปรแกรม Anndroid แบบ Tab Layout เบื้องต้น
การทำ Horizontal View Swiping แบบมี Title
ทดสอบ viewpagerindicator libraly ของคุณ Jake Wharton
นำฐานข้อมูล SQLite ที่สร้างบน PC ไปใช้บนมือถือ Android
การดึงพิกัด GPS จากมือถือ Android เบื้องต้น
ใช้ Java รับข้อมูลจาก Android GPS Tracker แบบง่ายๆ
MySQL to SQLite using Navicat for SQLite
แปลงร่างมือถือ Android เป็น GPS Tracker
การดึงเลข IMEI Number ของเครื่อง Android
การใช้งาน Navicat for SQLite เบื้องต้น
การใช้งาน ListView และการคลิกที่ ListItem
การใช้ AsyncTask เพื่อทำงานเบื้องหลัง (background operation)
Android ติดต่อ MySQL Server
HelloWorld กับ OpenLayers
Android กับ SQLite แบบง่าย ด้วย insert,update,delete,select
การใส่เหตุการณ์ click ให้กับ Button
การออกแบบหน้าจอ Android App ขั้นพื้นฐาน
แนะนำหนังสือสำหรับผู้สนใจพัฒนา Android Application
ConnectBot – Secure shell (SSH) client for Android Device
โปรเจคแรก HelloWorld
ติดตั้งโปรแกรมสำหรับเขียน Android Application

4 responses

  1. มีตัวอย่างการอ่านค่าผ่าน USB Host มั๊ยครับ เช่น Flash drive เสียบเข้า Tablet ให้แอพอ่านค่าจาก Flash drive เข้ามาอ่ะครับ

  2. มีตัวอย่าง คำสั่งปุ่มต่างๆไหมครับเช่น กด ออกจากโปรแกรม กดเเล้วย้ายไปหน้าต่อไป

    1. ศึกษาเรื่อง Intent ครับ

  3. อยากได้โค้ดทีวีออนไลน์ง่ายๆครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.